Menu

Tuesday, 24 December 2013

АМЬДРАХ УХААН клубБоловсрол судалгаа арга зүйн тэнхим
АМЬДРАХ УХААН клубын уулзалт ярилцлагын сэдэв
“Амжилтанд хөтлөх аргууд”
Ярилцлагын чиглэл
Үйл ажиллагаа
1  Амжилт гэж юу вэ?
2.  Оюутан бүр өөрийн амжилтын тухай ярих
3. Амжилтад хүрэх  аргууд
4. Нэг аргыг сонгон ярилцах
5. Өөрийн цаашид суралцах амжилтын төлөвлөгөө гаргах 
Гэсэн чиглэлээр ярилцан оюутан бүр мэдээлэлээ солилцон дүгнэхэд
-       Бид өөртөө ажлын төлөвлөлт зохион ажиллах, мөрдөх
-       Амжилтад хүрсэн хүмүүсийн бүтээлтэй  танилцах, дууриах
-       Амжилтын дэвтэр хөтлөх
-       Зорилгоо зөв тодорхойлох  нь амжилт юм байна. гэж ярилцан харилцан суралцсан ярилцлага боллоо.


No comments:

Post a Comment