Menu

Tuesday, 10 December 2013

Зөвлөмж
Юүлэлтийн бодлогыг бодоход хоёр үйлдэл хийгдэнэ.
Үүнд: а.Сав дүүргэнэ, суллана.
           б.дүүргэсэн савнаас нөгөө сав óруу юүлнэ.
Бичлэгийн хэлбэр:
А. Хүснэгт нөхнө.
Б.Схем зураглал хийнэ.
Тайлбар: Хүснэгт, схем, зураглалд “0”бичигдсэн бол хоосон, сулласан, тоо бичигдсэн бол хэдэн литрийг юүллээ гэж ойлгоно.

No comments:

Post a Comment